Hướng dẫn chỉnh lịch đồng hồ Nga Tổng thống President

Chỉnh lịch đồng hồ Nga Tổng thống President tương đối đơn giản với bộ máy tự động automatic có 2 nấc

Hướng dẫn chỉnh lịch đồng hồ Nga Tổng thống President.

Đồng hồ sử dụng bộ máy automatic với bộ lịch ở vị tri 3h hoặc 6h, núm có 2 nấc để chỉnh lịch và chỉnh giờ.

Kéo núm ở nấc đầu tiên và xoay giúp chúng ta điều chỉnh lịch ngày.

Kéo thêm 1 nấc nữa và xoay giúp chúng ta chỉnh giờ của đồng hồ

Mọi người xem hưỡng dẫn rõ hơn ở clip nhé