Màu mặt
Nhẫn đá hổ phách(77 sản phẩm)
-50%
Nhẫn Hổ phách NHP230331-11
Nhẫn Hổ phách NHP230331-11

Nhẫn Hổ phách NHP230331-11

1,300,0002,600,000
-50%
Nhẫn hổ phách thô NHP030921-03
Nhẫn hổ phách thô NHP030921-03

Nhẫn hổ phách thô NHP030921-03

1,150,0002,300,000
-50%
Nhẫn hổ phách NHP 161221-18
Nhẫn hổ phách NHP 161221-18

Nhẫn hổ phách NHP 161221-18

3,100,0006,200,000
-50%
Nhẫn đá Hổ phách NHP030122-26
Nhẫn đá Hổ phách NHP030122-26

Nhẫn đá Hổ phách NHP030122-26

2,100,0004,200,000
-50%
Nhẫn đá Hổ Phách NHP120122-24
Nhẫn đá Hổ Phách NHP120122-24

Nhẫn đá Hổ Phách NHP120122-24

1,600,0003,200,000
-50%
Nhẫn hổ phách NHP250322-08
Nhẫn hổ phách NHP250322-08

Nhẫn hổ phách NHP250322-08

4,100,0008,200,000
-50%
Nhẫn hổ phách NHP250322-09
Nhẫn hổ phách NHP250322-09

Nhẫn hổ phách NHP250322-09

1,600,0003,200,000
-50%
Nhẫn hổ phách NHP250322-11
Nhẫn hổ phách NHP250322-11

Nhẫn hổ phách NHP250322-11

2,800,0005,600,000
-50%
Nhẫn hổ phách NHP250322-10
Nhẫn hổ phách NHP250322-10

Nhẫn hổ phách NHP250322-10

3,100,0006,200,000
-50%
Nhẫn Hổ Phách NHP090422-20
Nhẫn Hổ Phách NHP090422-20

Nhẫn Hổ Phách NHP090422-20

2,100,0004,200,000