Cách chỉnh lịch Đồng hồ Vostok

Chỉnh ngày nhanh theo cách 9-12: sau khi lịch ngày nhảy, chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ đến khoảng 8h30, chúng ta dừng lại và quay kim theo chiều đồng hồ đến lúc lịch nhảy. và tiếp tục như vậy

Cách chỉnh lịch đồng hồ Vostok

Bước 1: Vặn núm ren theo chiều ngược kim đồng hồ cho đến khi hết ren

Bước 2: Kéo núm đồng hồ ra 1 khấc, vặn cho kim phút dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi 12h đêm thì kịch sẽ nhảy.

Bước 3: Chỉnh ngày nhanh theo cách 9-12: sau khi lịch ngày nhảy, chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ đến khoảng 8h30, chúng ta dừng lại và quay kim theo chiều đồng hồ đến lúc lịch nhảy. và tiếp tục như vậy

Chúc mọi người may mắn

Xem Video: