Đồng hồ cổ Liên Xô sử dụng bộ máy 2209

 

Năm 1961, nhà máy đồng hồ đầu tiên Moscow bắt đầu sản xuất chiếc đồng hồ mỏng đầu tiên (là mỏng nhất thời bấy giờ trên thế giới) với kim giây, tên gọi "Vympel", với bộ máy 2209, chiều cao 2,9 mm trên 23 viên đá (chân kính), độ chính xác hạng 1. Năm 1963, đồng hồ Vympel đã được trao bằng và huy chương vàng tại hội chợ quốc tế ở Leipzig. Năm 1964 nhà máy đồng hồ số 1 Moscow lấy thương hiệu "Poljot" và sau này bộ máy 2209 được sản xuất dưới tên "