"Tranh vẽ Châu Âu là các tác phẩm tranh được sản xuất tại các nước Châu Âu trong thời kỳ lịch sử khác nhau, có thể bao gồm các thể loại từ hình ảnh tôn giáo, tranh cảnh quan, tranh chân dung, tranh vẽ bối cảnh lịch sử, tranh nghệ thuật trừu tượng"

CLIP VŨ ANH TRỰC TIẾP SĂN LÙNG ĐỒ CỔ TẠI THỦ ĐÔ MOSKVA LB NGA

CHỌN SẢN PHẨM

-------