Màu mặt
-50%
Đá Hổ phách ĐHP081222-02
Đá Hổ phách ĐHP081222-02

Đá Hổ phách ĐHP081222-02

350,000700,000
-50%
Đá hổ phách thô MHP030422-07
Đá hổ phách thô MHP030422-07
-50%
Mặt hổ phách thô MHPT310722-04
Mặt hổ phách thô MHPT310722-04
-50%
Đá hổ phách thô MHPT310722-03
Đá hổ phách thô MHPT310722-03
-50%
Mặt hổ phách thô MHPT080922-02
Mặt hổ phách thô MHPT080922-02
-50%
Đá hổ phách baltic MHPT310522-06
Đá hổ phách baltic MHPT310522-06