Danh mục

- 50%

Đá hổ phách thô ĐHPT230110-06

6,500,000 ₫

13,000,000 ₫

- 50%

Mặt di lặc Hổ Phách sữa

2,800,000 ₫

5,600,000 ₫

- 50%

Đá Hổ phách ĐHP081222-01

850,000 ₫

1,700,000 ₫

- 50%

Đá Hổ phách ĐHP081222-02

350,000 ₫

700,000 ₫